0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH ÁNH
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Tầng 6, Số 205, Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở đóng gói: Thôn An Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293400685
Tiêu chuẩn:
ISO 22000:2018
Phạm vi chứng nhận:
ĐÓNG GÓI VÀ KINH DOANH GĂNG TAY DÙNG TRONG THỰC PHẨM. (MÃ NGÀNH: I)
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
HOANG MINH ANH TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: 6th Floor, No. 205, Giang Vo Street, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam. Packing facility: Hamlet An Hiep, Quynh Giao Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293400685
Standard:
ISO 22000:2018
Field of certification:
PACKAGING AND TRADING OF GLOVES USED IN FOOD. (CATEGORY: I)
Status:
Not valid
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH ÁNH HOANG MINH ANH TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY