Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG
Địa chỉ:
<p>130 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p>
Mã số chứng chỉ:
9199293400437
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, thi công xây dựng.</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
CONSTRUCTION DESIGN CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
Address:
<p>No. 130 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.</p>
Certification Code:
9199293400437
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
<p>Design consultant, supervision consultant, project management consultant, bidding consultant, construction execution.</p>
Status:
Not valid
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CONSTRUCTION DESIGN CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader