0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH
Địa chỉ:
<p>Trụ sở: Tổ 12, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam</p>
Mã số chứng chỉ:
1869293400022
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>1. Cung cấp dịch vụ các thiết bị nâng hạ: xe Cẩu, xe Nâng, lắp đặt thiết bị máy móc các công trình và xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa, máy móc thiết bị siêu trườn
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
HOANG MINH TRANSPORTATION CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Address:
<p>Head office: Group 12, Tich Luong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen City, Vietnam.</p>
Certification Code:
1869293400022
Standard:
ISO 9001 : 2015
Field of certification:
<p>1. Provide service of lifting equipment: Crane, Forklift, installation of machinery and equipment works, loading and unloading, freight, transportation of super-weight goods and machinery;<br />2. Construction of road traffic works, Technical infrastru
Status:
Not valid