0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PALMY
Địa chỉ:
Tổ 10, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400099
Tiêu chuẩn:
ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
Sản xuất và kinh doanh nước tinh khiết, các trang thiết bị y tế (Khẩu trang y tế; tăm bông; nước muối sinh lý; bông băng gạc y tế; Methanol 700, 900; Ethanol 700, 900; Oxy già; povidine)./.
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
PALMY IMPORT AND EXPORT OF PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Address:
Group 10, Xuan Hoa Ward, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam.
Certification Code:
8935293400099
Standard:
ISO 13485:2016
Field of certification:
Production and trade of purified water, medical equipments (Medical masks; cotton swab; saline solution; medical gauze bandages; 700, 900 Methanol; 700, 900 Ethanol; hydrogen peroxide; povidine)./
Status:
Not valid