0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số 22 ngách 207/65/10/3 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xưởng sản xuất: Cụm 2, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293403141
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
ISO 9001:2015: SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DẦU XOA BÓP, KHẨU TRANG. ISO 13485:2016: SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KHẨU TRANG Y TẾ.
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
GICO MEDICAL JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: No. 22, lane 207/65/10/3 Xuan Dinh Street, Xuan Dinh Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam. Factory: Group 2, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Hanoi, Vietnam.
Certification Code:
1869293403141
Standard:
ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
Field of certification:
ISO 9001:2015: MANUFACTURING AND TRADING IN MASSAGE OIL, FACE MASKS. ISO 13485:2016: MANUFACTURING AND TRADING IN MEDICAL FACE MASKS.
Status:
valided