Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CP CHÈ LÂM ĐỒNG
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số 1, Quang Trung, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Xưởng sản xuất: Thôn 1, xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293403303
Tiêu chuẩn:
ISO 22000:2018
Phạm vi chứng nhận:
CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH CHÈ. (MÃ NGÀNH: CII, FI)
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
LAM DONG TEA JIONT-STOCK COMPANY
Address:
Head office: No. 1, Quang Trung Street, Ward 2, Bao Loc City, Lam Dong Province, Vietnam. Factory: Hamlet 1, Loc Thanh Commune, Bao Lam District, Lam Dong Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293403303
Standard:
ISO 22000:2018
Field of certification:
PROCESSING AND TRADING OF TEA. (CATEGORY: CII, FI)
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader