0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH CIS INSPECTION VIỆT NAM
Địa chỉ:
<p>Trụ sở: 70 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p>
Mã số chứng chỉ:
8935293400826
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Cung cấp dịch vụ giám định thương mại: - Hàng hải; - Hàng hóa: Thức ăn chăn nuôi, Nông sản, Khoáng sản, Sắt Thép, Nguyên vật liệu.
Tình trạng:
có hiệu lực
Certification Information
Company name:
CIS INSPECTION VIETNAM COMPANY LIMITED
Address:
<p>Head office: No. 70 Hoang Dieu street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam.</p>
Certification Code:
8935293400826
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
<p>Providing commercial assessment services:<br />- Maritime;<br />- Commodities: animal feed, agricultural products, minerals, iron and steel, raw materials.</p>
Status:
valided