0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YNG TAY VIỆT NAM
Địa chỉ:
Trụ sở và Nhà xưởng: Lô 7-5, Khu Công Nghiệp Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400366
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Sản xuất và kinh doanh chi tiết của hệ thống phanh (tang trống và phanh đĩa): Bố phanh.
Tình trạng:
còn hiệu lực (17/11/2021- 25/08/2022)
Certification Information
Company name:
VIETNAM YNG TAY INDUSTRIAL LIMITED COMPANY
Address:
Head office and Factory: Lot 7-5, Ho Nai Industrial Park, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province, Vietnam.
Certification Code:
8935293400366
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
Manufacturing and trading details of brake systems (drum and disc brakes): Brake pads.
Status:
valided
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YNG TAY VIỆT NAM VIETNAM YNG TAY INDUSTRIAL LIMITED COMPANY