0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH HẢI SẢN TÂN LONG
Địa chỉ:
Trụ sở và Nhà máy: Tổ 27, Ấp An Hải, Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199239401444
Tiêu chuẩn:
ISO 14001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Chế biến và kinh doanh bột cá biển.
Tình trạng:
còn hiệu lực (09/11/2021 - 06/07/2023)
Certification Information
Company name:
HAI SAN TAN LONG CO.,LTD
Address:
Head office and Factory: Group 27, An Hai Hamlet, Loc An Commune, Dat Do District, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam.
Certification Code:
9199239401444
Standard:
ISO 14001:2015
Field of certification:
Processing and trading in sea fish meal.
Status:
valided
CÔNG TY TNHH HẢI SẢN TÂN LONG HAI SAN TAN LONG CO.,LTD