0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH INM VINA
Địa chỉ:
<p>Lô CN-01, KCN Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.</p>
Mã số chứng chỉ:
8935293400791
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>Gia công vật liệu đóng gói, băng dính, sản phẩm băng dính, màng PET, màng bảo vệ, vật liệu phụ trợ điện tử.</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
INNOVATIVE NEW MATERIALS VINA LIMITED
Address:
<p>Lot CN-01, Binh Xuyen II Industrial Zone, Ba Hien Commune, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam.</p>
Certification Code:
8935293400791
Standard:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Field of certification:
<p>Processing packaging materials, tape, adhesive tape products, PET film, protective film, electronic auxiliary materials.</p>
Status:
Not valid