0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN KIU VIỆT NAM
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số 1 Đường 9 - KTT F361, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Văn phòng làm việc: Số 55 Đường 1 - KTT F361, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293411280
Tiêu chuẩn:
ISO/IEC 27001:2013
Phạm vi chứng nhận:

1. Sản xuất và cung cấp phần mềm (Phần mềm quản trị doanh nghiệp - KIU BMP, Giải pháp quản lý tài trợ tín dụng chuỗi - KIU SCF, Công cụ chấm điểm tín dụng - KIU CSE, Giải pháp quản lý tín dụng - KIU LMS, Ứng dụng The Bookkeeper);
2. Cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và vận hành hệ thống CNTT (Tích hợp hệ thống định vị, Tích hợp ký và xác thực chữ ký số, Tích hợp cổng thanh toán, Tích hợp phần mềm quản lý, Tích hợp dịch vụ vận chuyển hàng không và đường biển);
3. Xây dựng và triển khai mô hình chấm điểm tín dụng cho các tổ chức tín dụng;
4. Phát triển phần mềm.

Tình trạng:
Còn hiệu lực (15/08/2023 - 30/08/2025)
Certification Information
Company name:
KIU VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: No. 1 Street 9 - KTT F361, Yen Phu Ward, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam. Office: No. 55 Street 1 - KTT F361, Yen Phu Ward, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam.
Certification Code:
9199293411280
Standard:
ISO/IEC 27001:2013
Field of certification:
<p>1. Manufacturing and supplying software&nbsp;(Business Management Platform - KIU BMP, Supply Chain Financing &ndash; KIU SCF, Credit Scoring Engine - KIU CSE, Loan Management System - KIU LMS, The Bookkeeper App);<br /> 2. Provide services of system integration, maintenance, technical support and operation of IT systems (Geographic Information System - GIS integration, Digital signing and signature authentication integration, Payment gateway integration, Enterprise Resource Planning - ERP integration, Air and sea freight shipping service integration);<br /> 3. Build and implement credit scoring models for financial institutions;<br /> 4. Software development.</p>
Status:
valid
CÔNG TY CỔ PHẦN KIU VIỆT NAM KIU VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
icon zalo
ajax-loader