0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ
Địa chỉ:
<p>Số 79, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>
Mã số chứng chỉ:
8935293400872
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp.</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
VIET MY TRADING AND INDUSTRY TECHNOLOGY COMPANY LYMITED
Address:
<p>No. 79, Trung Van street, Trung Van Ward, Nam Tu Liem, Hanoi City, Vietnam.</p>
Certification Code:
8935293400872
Standard:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Field of certification:
<p>Providing industrial cleaning services.</p>
Status:
Not valid