0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ỐNG THÉP SENDO
Địa chỉ:
Trụ sở: Đường 1A, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293403442
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Phạm vi chứng nhận:
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ỐNG THÉP HÀN.
Tình trạng:
còn hiệu lực: ISO 9001:2015 - (26/11/2021 - 15/10/2023), ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 - (26/11/2021 - 28/12/2020)
Certification Information
Company name:
SENDO STEEL PIPE JOINT VENTURE COMPANY LIMITED
Address:
Head office: Road 1A, Phu My I Industrial Park, Phu My Ward, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293403442
Standard:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Field of certification:
MANUFACTURING AND TRADING MECHANICAL TUBING.
Status:
valided
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ỐNG THÉP SENDO SENDO STEEL PIPE JOINT VENTURE COMPANY LIMITED