0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM GIA PHÁT
Địa chỉ:
Trụ sở: Tổ 1, Khu 4, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Nhà máy: Tổ 8, Khu 9, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293400161
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
1. Sản xuất và cung cấp sản phẩm cơ khí: Lưới dây nêm; ống lọc khe dạng V, lưới sàng, cánh quạt lọc và sản phẩm lọc các loại, van công nghiệp, lò xo công nghiệp, phụ tùng bơm các loại; 2. Sản xuất và cung cấp sản phẩm nhựa Polyurethane (PU).
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
PHAM GIA PHAT COMPANY LIMITED
Address:
Head office: Group 1, Zone 4, Cam Thinh Ward, Cam Pha City, Quang Ninh Province, Vietnam. Factory: Group 8, Zone 9, Mong Duong Ward, Cam Pha City, Quang Ninh Province, Vietnam.
Certification Code:
9199293400161
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
1. Manufacturing and supplying of mechanical products: Wedge wire mesh, V-type filter tube, mesh sieve, rotor filter anh filter products, industrial valves, industrial springs, pump spares; 2. Manufacturing and supplying of Polyurethane plastic products.
Status:
valided