0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH CHỢ LÚA
Địa chỉ:
Trụ sở chính: 34 đường 9B (Khu dân cư Gia Hòa), Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Địa điểm đánh giá: Địa điểm 01: SN, ấp 4, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Địa điểm 02: số 511/40 thôn Lạc Viên, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293403230
Tiêu chuẩn:
VIETGAP (TCVN 11892-1:2017)
Phạm vi chứng nhận:
Bưởi da xanh, dưa lưới, cam sành, đậu que, bí ngòi, su hào, dưa leo, cà chua, bí đỏ ( Tổng diện tích: 31,5 Hecta, Sản lượng trung bình: 1000 tấn/năm)
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
RICE MARKET AGRICULTURAL PRODUCTS COMPANY LIMITED
Address:
Head office: No. 34, 9B Street (Gia Hoa Residential Area), Phuoc Long B Ward, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam. Audit address: Location 01: SN, Hamlet 4, Nui Tuong Commune, Tan Phu District, Dong Nai Province, Vietnam. Location 02: No. 511/40 Lac Vien Hamlet, Lac Xuan Commune, Don Duong District, Lam Dong Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293403230
Standard:
VIETGAP (TCVN 11892-1:2017)
Field of certification:
Green skin pomelo, melon, orange, green bean, zucchini, kohlrabi, cucumber, tomato, pumpkin ( Farming area: 31,5 Hecta, Estimated output: 1000 tons/year)
Status:
Not valid
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH CHỢ LÚA RICE MARKET AGRICULTURAL PRODUCTS COMPANY LIMITED