0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Địa chỉ:
Trụ sở và Địa điểm sản xuất: Số D10/89Q, Đường Quốc lộ 1 A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293401939
Tiêu chuẩn:
ISO 13485: 2016
Phạm vi chứng nhận:
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KHẨU TRANG Y TẾ.
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
POUYUEN VIETNAM COMPANY LIMITED
Address:
Head office and Production location: D10/89Q, National Highway 1A, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
9199293401939
Standard:
ISO 13485: 2016
Field of certification:
MANUFACTURING AND TRADING MEDICAL MASKS.
Status:
valided