Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH ROY VINA
Địa chỉ:
Trụ sở và Xưởng sản xuất: Lô 15-17 (Thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần Thép Việt Úc), Cụm công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293400140
Tiêu chuẩn:
ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015
Phạm vi chứng nhận:
GIA CÔNG MẠ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ.
Tình trạng:
chưa có hiệu lực ISO 9001:2015 (15/03/2021 - 14/03/2024); ISO 14001:2015 (09/07/2021 - 08/07/2024)
Certification Information
Company name:
ROY VINA COMPANY LIMITED
Address:
Head office and Factory: Lot 15-17 (Factory for rent of Vietnam Australia Steel Joint Stock Company), Noi Hoang Industrial Cluster, Noi Hoang Commune, Yen Dung District, Bac Giang Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293400140
Standard:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Field of certification:
MACHINING, PLATING ELECTRONIC COMPONENTS.
Status:
Not valid
CÔNG TY TNHH ROY VINA ROY VINA COMPANY LIMITED
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader