0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT
Địa chỉ:
Trụ sở chính: 329 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Địa chỉ sản xuất: 286 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199239401443
Tiêu chuẩn:
ISO 45001 : 2018
Phạm vi chứng nhận:
Sản xuất, cung cấp và lắp đặt: màn hình LED, màn hình chuyên dụng, Bảng biển LED, Bảng điện tử, Bộ logo LED.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
VIET KING PRODUCTIONTRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Address:
Head office: 329 Lac Long Quan Street, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam. Production address: 286 Khuong Viet Street, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
9199239401443
Standard:
ISO 45001 : 2018
Field of certification:
Production, providing and installation: LED screens, Specialized screens, LED signage, Electronic board, LED Logo sets.
Status:
valided
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT VIET KING PRODUCTIONTRADING SERVICE COMPANY LIMITED