0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NEWGROUP
Địa chỉ:
Trụ sở chính và nhà xưởng: Số 20 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293401193
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
1. Sản xuất và kinh doanh dung dịch khử trùng Axit Hypochlorous nhẹ; Kinh doanh máy điện phân tạo nước Axit Hypochlorous nhẹ; 2. Kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin; Chỉnh lý và số hóa tài liệu; 3. Cung cấp dịch vụ truyền thông và quảng cáo.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
NEWGROUP GROUP COMPANY LIMITED
Address:
Headquarter and factory: No. 20 Thanh Da Street, Ward 27, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
1869293401193
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
1. Producing and trading in mild Hypochlorous Acid disinfectant solution; Trading in light water electrolysis machines Hypochlorous Acid; 2. Trading in information technology products; Adjustment and digitalization of documents. 3. Providing media and adv
Status:
valided