Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH THIÊN ANH FOOD
Địa chỉ:
<p>Trụ sở: 456A Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.<br />Xưởng sản xuất: 87/30 Đường TX 22, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p>
Mã số chứng chỉ:
8935293400602
Tiêu chuẩn:
ISO 22000:2018
Phạm vi chứng nhận:
<p>Kinh doanh thực phẩm tươi, đông lạnh (Mã ngành: CIII)</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
THIEN ANH FOOD COMPANY LIMITED
Address:
<p>Head office: No. 456A To Ngoc Van street, Thanh Xuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.<br />Factory: 87/30 Street TX 22, Thanh Xuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.</p>
Certification Code:
8935293400602
Standard:
ISO 22000:2018
Field of certification:
<p>Trading in fresh and frozen foods (Category: CIII)</p>
Status:
Not valid
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader