0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HIỀN LONG
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Cụm 3, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xưởng sản xuất: Cụm 6 , Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293403014
Tiêu chuẩn:
ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
Sản xuất, gia công và kinh doanh khẩu trang y tế thông thường, khẩu trang y tế kháng khuẩn.
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
HIEN LONG FASHION COMPANY LIMITED
Address:
Headquarters: Cluster 3, Tam Hiep Commune, Phuc Tho District, Hanoi, Vietnam. Factory: Cluster 6, Tam Hiep Commune, Phuc Tho District, Hanoi, Vietnam.
Certification Code:
9199293403014
Standard:
ISO 13485:2016
Field of certification:
Manufacturing, processing and trading of normal medical face masks, antibacterial medical face masks.
Status:
Not valid
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HIỀN LONG HIEN LONG FASHION COMPANY LIMITED