Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO HOÀN HẢO VINA
Địa chỉ:
Trụ sở chính và Nhà xưởng: Thửa 18, Ấp 1, Xã Thạnh An, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293403696
Tiêu chuẩn:
ISO 22000:2018
Phạm vi chứng nhận:
1. Sản xuất và kinh doanh trứng gà; 2. Sản xuất và kinh doanh phân bón hữu cơ gia cầm (gà) bao gồm các quá trình lên men, sàng, đóng gói, vận chuyển; 3. Kinh doanh gia cầm (gà). (Mã ngành: CI, FI, K)
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
HOAN HAO VINA HIGH TECHNOLOGY FEEDING TRADING COMPANY LIMITED
Address:
Head office and Factory: Lot 18, Hamlet 1, Thanh An Commune, Thanh Hoa District, Long An Province, Vietnam.
Certification Code:
9199293403696
Standard:
ISO 22000:2018
Field of certification:
1. Producing and trading in chicken eggs; 2. Producing and trading in organic poultry (chicken) fertilizers including fermentation, screening, packaging, and transporting processes; 3. Trading in poultry (chicken). (Category: CI, FI, K)
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader