0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH CƠ KHÍ LINH PHONG
Địa chỉ:
Lô E9-E10 KCN Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293400313
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
1. Sản xuất giàn giáo. 2. Gia công cơ khí.
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
LINH PHONG TRADING SERVICE AND MECHANICAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Address:
Lot E9-E10, Cau Tram Industrial Zone, Long Trach Commune, Can Duoc District, Long An Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293400313
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
1. Manufacturing scaffolding. 2. Mechanical processing.
Status:
Not valid
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH CƠ KHÍ LINH PHONG LINH PHONG TRADING SERVICE AND MECHANICAL LIMITED LIABILITY COMPANY