0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỆ SINH SAO VIỆT
Địa chỉ:
Trụ sở: 666/62 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400376
Tiêu chuẩn:
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Phạm vi chứng nhận:
1. Cung cấp và quản lý giám sát chất lượng vệ sinh, hộ lý bệnh viện; 2. Cung cấp máy móc trang thiết bị vệ sinh công nghiệp.
Tình trạng:
còn hiệu lực (15/10/2021 - 15/8/2022)
Certification Information
Company name:
VIET STAR TRADING CLEANING SERVICES COMPANY LIMITED
Address:
Head office: 666/62 Ba Thang Hai Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
8935293400376
Standard:
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Field of certification:
1. Providing and management of hygiene quality monitoring and orderly; 2. Providing industrial hygiene machinery and equipment.
Status:
Valided
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỆ SINH SAO VIỆT VIET STAR TRADING CLEANING SERVICES COMPANY LIMITED