0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VHT QUỐC HƯNG
Địa chỉ:
Trụ sở và Nhà xưởng sản xuất: Xóm Sôn, Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293403032
Tiêu chuẩn:
ISO 9001: 2015
Phạm vi chứng nhận:
Sản xuất và kinh doanh: Khẩu trang vải không dệt và Khẩu trang kháng khuẩn.
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
QUOC HUNG VHT TRADING SERVICES COMPANY LIMITED
Address:
Head office and Factory: Son Hamlet, Dai Bai Village, Dai Bai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293403032
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
Manufacturing and trading: Non-woven fabric face masks, Antibacterial face masks.
Status:
Not valid
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VHT QUỐC HƯNG QUOC HUNG VHT TRADING SERVICES COMPANY LIMITED