0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HAI KẾT NỐI
Địa chỉ:
Trụ sở: D2 Đường Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293400217
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
1. Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt và quản trị hệ thống công nghệ thông tin, Data Center tại doanh nghiệp; 2. Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điện M&E, hệ thống điều khiển trong trạm điện 110kV, 220kV, 500kV; 3. Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh, camera an ninh, tổng đài điện thoại, các loại máy móc văn phòng; 4. Tư vấn thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị điều khiển xa (Scada, CMS, DCS); 5. Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị cho ngành điện và thiết bị viễn thông truyền dẫn.
Tình trạng:
Còn hiệu lực (14/07/2021 - 30/06/2023)
Certification Information
Company name:
TWO CONNECTING TELECOMMUNICATION SERVICES-TRADING CO.,LTD
Address:
Head office: D2 That Son Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
1869293400217
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
1. Consulting, designing, supplying, installing and managing information technology systems and Data Centers in enterprises; 2. Consulting, designing, supplying and installing M&E electrical systems, control systems in power stations of 110kV, 220kV and 500kV; 3. Consulting, designing, supplying and installing sound system, security cameras, telephone exchanges, office machines; 4. Designing consulting, supplying and installing of remote control equipment (Scada, CMS, DCS); 5. Supplying and installing materials and equipment for electricity industry and telecommunication equipment.
Status:
Valided
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HAI KẾT NỐI TWO CONNECTING TELECOMMUNICATION SERVICES-TRADING CO.,LTD