0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH TM & DV VINMATE
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số 36 Nguyễn Hữu Nghiêm, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.Tổng kho cung cấp: Khu Đồng Trùng, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400896
Tiêu chuẩn:
HACCP/TCVN 5603:2008
Phạm vi chứng nhận:
PHÂN PHỐI NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ ĐỒ UỐNG VÀ ĐÓNG GÓI HẠT HƯỚNG DƯƠNG. (MÃ NGÀNH: CIV, FII)
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
VINMATE TM & DV COMPANY LIMITED
Address:
Headquarters: No. 36 Nguyen Huu Nghiem street, Tien An Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam.General warehouse: Dong Trung Area, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam.</p>
Certification Code:
8935293400896
Standard:
HACCP/TCVN 5603:2008
Field of certification:
DISTRIBUTING OF INGREDIENTS FOR BEVERAGE PREPARATION AND PACKING OF SUNFLOWER SEEDS. (CATEGORY: CIV, FII)
Status:
valided