0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH UY PHỤNG
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Tổ 8, Ấp Sông Xoài 2, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293400642
Tiêu chuẩn:
ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
Kinh doanh bộ đồ bảo hộ y tế
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
UY PHUNG COMPANY LIMITED
Address:
Headquarter: Group 8, Song Xoai 2 Hamlet, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293400642
Standard:
ISO 13485:2016
Field of certification:
Trading in medical protective suit.
Status:
Not valid