0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH VEGAN HOUSE
Địa chỉ:
<p>Văn phòng: 25/1C Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.<br />Xưởng sản xuất: 1M Đường 16, Khu phố 24, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p>
Mã số chứng chỉ:
9199293400306
Tiêu chuẩn:
HACCP / TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev 4-2003), ISO 22000:2018
Phạm vi chứng nhận:
<p>Sản xuất và phân phối nước đóng chai không cồn (Mã ngành: CIV, FI).</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
VEGAN HOUSE COMPANY LIMITED
Address:
<p>Office: 25/1C Nguyen Hau street, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.<br />Factory: No. 1M Street 16, Quarter 2A, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.</p>
Certification Code:
9199293400306
Standard:
HACCP / TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev 4-2003), ISO 22000:2018
Field of certification:
<p>Producing and distributing non-alcoholic bottled water (Category: CIV, FI).</p>
Status:
Not valid