0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH VIETNAM JINTUO ELECTRONICS
Địa chỉ:
Trụ sở: Lô số 4, KCN Tân Hồng- Hoàn Sơn ( thuộc KCN Tiên Sơn mở rộng), Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Nhà máy: Lô VI.4, modul I-KCN Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293400581
Tiêu chuẩn:
ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015
Phạm vi chứng nhận:
1. Thiết kế và chế tạo khuôn; 2. Sản xuất các sản phẩm đúc phun, phun sơn, in.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
VIETNAM JINTUO ELECTRONICS CO., LTD
Address:
Head office: Lot 4, Tan Hong - Hoan Son Industrial Park (Tien Son Extended Industrial Park), Tan Hong Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam. Factory: Lot VI.4, modul I - Thuan Thanh 3 Industrial Park, Thanh Khuong Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293400581
Standard:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Field of certification:
1. Design and manufacture of molds; 2. Manufacture of injection molding, paint spraying and printing products.
Status:
valid