0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Tiến Thành-Nghi Sơn
Địa chỉ:
Thôn Hà Tân, Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293401716
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; Thi công san lấp mặt bằng.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
TIEN THANH NGHI SON COMMERCIAL SERVICES AND CONSTRUCTION L.T.D COMPANY
Address:
Ha Tan Village, Hai Ha Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293401819
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
Construction of industrial and civil projects; Construction leveling.
Status:
valided