Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001

  • Dịch vụ bao gồm:

      Đào tạo nhận thức chung về yêu cầu tiêu chuẩn

      Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

      Chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ

ISOCERT cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Hài Hòa - Chuẩn Mực - Tiết Kiệm


Đăng ký

Nhận báo giá

Chi phí đánh giá cấp giấy chứng nhận


Giới thiệu về ISO 14001

ISO 14001:2004 là một tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO ban hành lần thứ 2 vào năm 2004. Tên gọi đầy đủ của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 là Hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

Ô nhiễm môi trường không là vấn đề của riêng ai, Doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm trong việc góp phần bảo vệ môi trường, ISO 14001:2004 sẽ giúp cho Doanh nghiệp thực hiện được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường.

Mục đích tiêu chuẩn ISO 14001:2004

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 và các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là giúp các Doanh nghiệp/tổ chức thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình nhằm bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm do các hoạt động của chính doanh nghiệp/tổ chức gây ra.

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 là giúp cho Doanh nghiệp/tổ chức tự chứng minh mình đã đạt được kết quả hoạt động môi trường hợp lý trong một xu thế pháp luật về môi trường ngày càng chặt chẽ, nghiêm ngặt, trong xu hướng triển khai mạnh mẽ của các chính phủ về biện pháp thủc đẩy việc bảo vệ môi trường, trong xu thế khách hàng, đối tác, dân địa phương, chính quyền địa phương, người tiêu dùng,... ngày càng bày tỏ mối quan tâm của mình đến vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

 

Sơ lược về tiêu chuẩn ISO 14001:2004

ISO 14001 là một tiêu chuẩn trong các tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn ISO 14000. ISO 14001:2004 là tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành lần thứ 2 vào năm 2004

ISO 14001:2004 đưa ra các yêu cầu mà Doanh nghiệp phải thực hiện để quản lý các yếu tố (khía cạnh) ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp/tổ chức. ISO 14001:2004 giúp cho Doanh nghiệp/tổ chức tự chứng minh mình đã đạt được kết quả hoạt động môi trường hợp lý thông qua việc kiểm soát các tác động xấu đến môi trường của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của mình. Chứng nhận ISO 14001:2004 giúp cho Doanh nghiệp/tổ chức chứng minh mình đã, đang và tiếp tục thực thi các hoạt động phù hợp với chính và mục tiêu môi trường mà Doanh nghiệp/tổ chức đã công bố.

Tiêu chuẩn ISO 14001 đã được Việt Nam chấp thuận trở thành tiêu chuẩn quốc gia có mã hiệu TCVN ISO 14001:2005 – Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu (tương đương tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004)

Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm.

Việc áp dụng và được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2004 không hề làm thay đổi trách nhiệm của Doanh nghiệp/tổ chức về trách nhiệm pháp lý nói chung và trách nhiệm pháp lý về môi trường nói riêng.

Tương tự tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cũng được xây dựng dựa trên phương pháp luận là Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động khắc phục (Plan – Do – Check – Act), có thể được mô tả như sau:

Lập kế hoạch - Plan (P): Thiết lập các mục tiêu và các quá trình cần thiết để đạt được các kết quả phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức.

Thực hiện – Do (D): Thực hiện các quá trình.

Kiểm tra – Check (C): Giám sát và đo lường các quá trình dựa trên chính sách môi trường, mục tiêu, chỉ tiêu, các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác, và báo cáo kết quả.

Hành động – Act (A): Thực hiện các hành động để cải tiến liên tục hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý môi trường.

Mặc dù tổ chức ISO không chính thức nêu ra các nguyên tắc về quản lý môi trường, nhưng ISOCERT mạnh dạn tổng hợp và đưa ra các nguyên tắc về quản lý môi trường như sau:

- Nguyên tắc 1: Cam kết của lãnh đạo

- Nguyên tắc 2: Sự tham gia của mọi thành viên

- Nguyên tắc 3: Quản lý theo quá trình

- Nguyên tắc 4: Quản lý theo hệ thống

- Nguyên tắc 5: Đảm bảo pháp luật và cân bằng nhu cầu kinh tế - xã hội

- Nguyên tắc 6: Đảm bảo một hệ thống tài liệu và hồ sơ phù hợp.

Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn 14001:2015

Về quản lý

Giúp tổ chức/doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề môi trường một cách toàn diện; Quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm chất thải trong quá trình sản xuất, giảm thiểu rủi ro và tác động gây ô nghiễm môi trường.

Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường; Xây dựng môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên và cộng đồng dân cư xung quanh;

Có phương hướng phát triển bền vững và phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường.

Về tạo dựng thương hiệu

Nâng cao hình ảnh của tổ chức/doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng;

Giành được ưu thế trong cạnh tranh khi ngày càng có nhiều công ty, tập đoàn yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001, vượt qua rào cản thương mại trong xuất khẩu hàng hóa.

Về tài chính

Tiết kiệm chi phí sản xuất do quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả;

Tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao hiệu suất trong quá trình sản xuất.

Được đánh giá bởi Tổ chức chứng nhận được công nhận Quốc tế. Điều này không chỉ giúp tổ chức hay doanh nghiệp của bạn duy trì và cải tiến hoạt động mà còn vận dụng kinh nghiệm của chuyên gia đánh giá để cải tiến hệ thống.

Những nhân viên tham gia vào Hệ thống quản lý môi trường nội bộ của doanh nghiệp hoặc các đối tượng phải đánh giá các nhà cung ứng.

1. Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn;

2. Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý môi trường theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn;

3. Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của hệ thống quản lý môi trường so với yêu cầu tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đề ra;

4. Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá chất lượng nội bộ.

107 đánh giá

  • Tag :
Bình luận
ajax-loader