0976.389.199
ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 14001:2015

ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 14001:2015

ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 14001:2015

Các giá trị mà doanh nghiệp đạt được khi áp dụng hệ thống ISO 14001:2015

Nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty với khách hàng.
Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường.
Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan QLMT và cộng đồng xã hội.
Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, mức sử dụng năng lượng, nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.

ISO 14001:2015 là gì?

Bạn có thể hiểu đây là một hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc Tế phát triển và ban hành, nó giúp nâng cao hiệu quả trong việc quản lý các tài nguyên về môi trường. Nhằm giảm thiểu tối đa sự lãng phí cùng các chi phí không phát sinh cho doanh nghiệp.

Để đảm bảo hệ thống ISO 14001 đạt mục được mục tiêu đã đặt ra, doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn này cần phải xác định rõ những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra. Nhằm thiết lập những biện pháp phòng ngừa hay hành động khắc phục và phù hợp. Sau đó, cần phải thực hiện các điều chỉnh, cải tiến kịp thời khi cần để tránh việc các rủi ro sẽ tái xuất hiện trong tương lai.


Các giá trị mà doanh nghiệp đạt được khi áp dụng hệ thống ISO 14001:2015

 • Nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty với khách hàng.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường.
 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan QLMT và cộng đồng xã hội.
 • Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, mức sử dụng năng lượng, nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.
 • Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý, tái sử dụng các nguồn lực và tài nguyên.
 • Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro hoặc tai nạn xảy ra.

Hiểu được những mong muốn, khó khăn của doanh nghiệp trong việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống ISO 14001, ISOCERT đã xây dựng khóa học đào tạo nhận thức chung về ISO 14001:2015 của ISOCERT sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu được các khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý môi trường, cung cấp một sự phân tích xuyên suốt các phương pháp tiếp cận quá trình và các cơ hội tạo ra một hệ thống quản lý, đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Qua khóa học ISO 14001 của ISOCERT sẽ giúp doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát các vấn đề về môi trường, gia tăng hiệu quả quản lý rủi ro, từ đó sớm phòng ngừa được những sự cố về môi trường có thể gây tổn thất cho doanh nghiệp.


Nội dung khóa học

Bước 1: Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp

- Khảo sát, đánh giá sơ bộ và phân tích thực trạng tình hình thực tế các hoạt động và các quá trình của Công ty so với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thông qua khảo sát thực tế tại công ty, phỏng vấn cán bộ công nhân viên & xem xét hồ sơ đã được ban hành của công ty.

- Rà soát thực trạng của Hệ thống Quản lý Môi trường của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và yêu cầu của pháp luật.

- Xem xét tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan, từ đó đưa ra những điểm không phù hợp của doanh nghiệp so với tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Bước 2: Đào tạo nhận thức và áp dụng tiêu chuẩn

Mục tiêu của việc đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là để toàn bộ nhân viên từ cấp nhân viên đến quản lý cấp trung và quản lý cấp cao đều có một cái nhìn chung nhất về lợi ích của việc áp dụng ISO 14001:2015, tổng quan về lịch sử hình thành và nguyên tắc cốt lõi của quản lý môi trường, các quy trình, thủ tục áp dụng để quản lý hệ thống.

Nội dung khóa học ISO 14001:2015 của ISOCERT:

- Khái quát về ISO 14001:2015 trong hệ thống các tiêu chuẩn ISO.

- Giới thiệu về hệ thống quản lý môi trường và các quá trình tiếp cận.

- Lý do áp dụng ISO 14001:2015.

 • Xem xét yêu cầu và điều khoản của các tiêu chuẩn và mối tương quan (liên hệ vao thực tế doanh nghiệp):

+ Phân tích chi tiết các điều khoản

+ Những điểm tương đồng và tích hợp

+ Phương pháp tiếp cận quá trình

- Xác định chính sách và mục tiêu

- Các yêu cầu của pháp luật

- Kiểm soát quá trình tích hợp

- Kiểm soát cải tiến liên tục

 - Các bài tập, thảo luận nhóm

Bước 3: Xây dựng tài liệu, hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng.

Sau khi đã xác định phạm vi và xem xét hệ thống, doanh nghiệp sẽ tiến hành lập danh mục tài liệu cần biên soạn theo yêu cầu của ISO 14001: 2015 dưới sự hỗ trợ của ISOCERT. Thống nhất kế hoạch thực hiện, biên soạn, chỉnh sửa và phân công các trách nhiệm liên quan và chuẩn hóa hệ thống hồ sơ tài liệu dưới sự hướng dẫn của ISOCERT.

Bước 4: Áp dụng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng

Sau khi xây dựng tài liệu, doanh nghiệp cần áp dụng hệ thống đã thiết lập để chứng minh hiệu lực và hiệu quả của hệ thống. Trong bước này cần thực hiện các hoạt động sau:

 • Phổ biến cho tất cả mọi cán bộ công nhân viên trong công ty nhận thức về ISO
 • Hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên thực hiện theo các quy trình, thủ tục đã được viết ra.
 • Phân rõ trách nhiệm ai sử dụng tài liệu nào và thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ mà thủ tục đã mô tả.
Bước 5: Đánh giá nội bộ

Đánh giá nội bộ là một quá trình rất quan trọng mà phải thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ định kỳ nhằm cung cấp thông tin về việc hệ thống quản lý của tổ chức có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, các hoạt động bắt buộc có được thực hiện và duy trì có hiệu lực hay không, đồng thời có thể cải tiến liên tục hệ thống quản lý của tổ chức. Theo đó tổ chức phải:

 • Tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ về sự phù hợp của hệ thống và đề ra các hoạt động khắc phục đối với sự không phù hợp.
 • Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về kết quả xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

Khi đăng ký trọn bộ khóa học của ISOCERT, doanh nghiệp cũng sẽ được đào tạo về cách thức tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn của ISO 19011:2018. Doanh nghiệp cũng sẽ được đào tạo về những vấn đề sau:

+ Phương pháp, kỹ năng hoạch định và triển khai một chương trình đánh gia nội bộ.

+ Những vấn đề thường phát sinh trong quá trình đánh giá.

+ Phương pháp viết báo cáo về sự phù  hợp và tính hiệu lực của HTQLATTP.

Ngoài ra doanh nghiệp còn được các chuyên gia của ISOCERT hướng dẫn thực hành đánh giá nội bộ tại công ty. Tiến hành khắc phục các điểm chưa phù hợp để hoàn thiện hệ thống và đảm bảo tính sẵn sàng để đánh giá cấp giấy chứng nhận.


Với châm ngôn “Hài hòa cùng thịnh vượng” khóa học đào tạo của ISOCERT sẽ đem lại cho doanh nghiệp những giá trị sau:

 1. Tiết kiệm chi phí

Nếu số lượng học viên trên 25 người, thì công tác đào tạo nhân sự tại doanh nghiệp mang lại lợi ích về kinh tế hơn các hình thức khác.

 1. Hiệu quả đào tạo

Thiết kế chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu từ Doanh nghiệp cũng như năng lực hiện tại của đội ngũ quản lý.

 1. Chương trình “đo ni đóng giày”

Linh hoạt về thời gian và địa điểm. Đặc biệt, nội dung đào tạo được thiết kế, xây dựng theo đúng nhu cầu và đặc thù doanh nghiệp.

 1. Đội ngũ đào tạo kinh nghiệm

Tập hợp những chuyên gia kinh nghiệm đa lĩnh vực chuyên môn hoá cao, lựa chọn phù hợp với lĩnh vực của doanh nghiệp

 1. Lộ trình đào tạo cụ thể

lộ trình khép kín, nhằm cung cấp đủ kiến thức, kỹ năng, đánh giá năng lực trước khóa học và huấn luyện, kèm cặp sau đào tạo.

 

Dịch vụ liên quan