0976.389.199
ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 22000:2018

ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 22000:2018

ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 22000:2018
Thảo mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng và an toàn thực phẩm.
Tăng niềm tin của khách hàng và các bên liên quan.
Giảm thiểu rủi ro do sai sót trong quá trình sản xuất, chế biên thực phẩm, hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm.
Giúp giảm các chi phí để sửa lỗi, xử lý phế phẩm,... nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.
Nâng cao năng suất và doanh thu cho doanh nghiệp.
Nâng cao uy tín và hình ảnh cho doanh nghiệp.

ISO 22000:2018 là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc Tế phát triển và ban hành, nó giúp đưa ra các chiến lược cho Doanh nghiệp bạn giúp cải thiện toàn bộ kết quả hoạt động của Doanh nghiệp, nâng cao chất lượng và quản lý các rủi ro về an toàn thực phẩm và đưa ra các cơ sở hợp lý cho sự khởi đầu của phát triển bền vững.


Các giá trị mà doanh nghiệp đạt được khi áp dụng hệ thống ISO 22000:2018

 • Thảo mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Tăng niềm tin của khách hàng và các bên liên quan.
 • Giảm thiểu rủi ro do sai sót trong quá trình sản xuất, chế biên thực phẩm, hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm.
 • Giúp giảm các chi phí để sửa lỗi, xử lý phế phẩm,... nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.
 • Nâng cao năng suất và doanh thu cho doanh nghiệp.
 • Nâng cao uy tín và hình ảnh cho doanh nghiệp.

Hiểu được những mong muốn, khó khăn của các Công ty trong việc xây dựng, áp dụng và vận hành Hệ thống QLATTP, ISOCERT đã xây dựng khóa học đào tạo nhận thức chung về ISO 22000:2018 được thiết kế bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu được các khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, cung cấp một sự phân tích xuyên suốt các phương pháp tiếp cận quá trình và các cơ hội tạo ra một hệ thống quản lý đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018.


Nội dung khóa học

Để xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, ISOCERT đã xây dựng cho bạn một lộ trình cụ thể thông qua khóa học đào tạo nhận thức chung và đánh giá nội bộ cho doanh nghiệp. Thông qua khóa học này của ISOCERT, Doanh nghiệp sẽ có một cái nhìn tổng quan về Hệ thống ISO 22000 cho toàn thể CBCNV trong công ty, giúp CBCNV nhận biết được những vấn đề cần kiểm soát trong xưởng sản xuất thực phẩm, các chương trình tiên quyết, hành động tiên quyết, kế hoạch phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn,... để phòng ngừa, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực của hệ thống ISO 22000.

Bước 1: Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp
 • Khảo sát thực trạng nhà xưởng, cơ sở vật chất của Công ty (về việc bố trí nhà xưởng, cơ sở vật chất, kho bảo quản, điều kiện vệ sinh, đường đi của thực phẩm, CBCNV, chất thải,...).
 • Rà soát thực trạng của Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm và hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, các quy trình, qui định thực tế đang áp dụng tại Công ty.
 • Xem xét tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan, từ đó đưa ra những điểm không phù hợp của doanh nghiệp so với tiêu chuẩn ISO 22000:2018.
Bước 2: Đào tạo nhận thức và áp dụng tiêu chuẩn

Mục tiêu của việc đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là để toàn bộ nhân viên từ cấp nhân viên đến quản lý cấp trung và quản lý cấp cao đều có một cái nhìn chung nhất về lợi ích của việc áp dụng ISO 22000:2018, tổng quan về lịch sử hình thành và nguyên tắc cốt lõi của quản lý an toàn thực phẩm, các quy trình, thủ tục áp dụng để quản lý hệ thống.

Nội dung khóa học ISO 22000:2018 của ISOCERT:

- Khái quát về ISO 22000:2018 trong hệ thống các tiêu chuẩn ISO.

- Giới thiệu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và các quá trình tiếp cận.

- Giới thiệu về các nguyên tắc HACCP và cách thức hiện kế hoạch HACCP.

- Lý do áp dụng ISO 22000:2018 và HACCP.

- Xem xét yêu cầu và điều khoản của các tiêu chuẩn và mối tương quan:

+ Phân tích chi tiết các điều khoản

+ Những điểm tương đồng và tích hợp

+ Phương pháp tiếp cận quá trình

+ Xác định chính sách và mục tiêu

+ Kiểm soát các PRP, OPRP, CCP

+ Kiểm soát quá trình tích hợp

+ Kiểm soát cải tiến liên tục

- Các bài tập, thảo luận nhóm

Bước 3: Xây dựng tài liệu, hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng

Sau khi đã xác định phạm vi và xem xét hệ thống, doanh nghiệp sẽ tiến hành lập danh mục tài liệu cần biên soạn theo yêu cầu của ISO 22000: 2018 dưới sự hỗ trợ của ISOCERT. Thống nhất kế hoạch thực hiện, biên soạn, chỉnh sửa và phân công các trách nhiệm liên quan và chuẩn hóa hệ thống hồ sơ tài liệu dưới sự hướng dẫn của ISOCERT.

Bước 4: Áp dụng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng

Sau khi xây dựng tài liệu, doanh nghiệp cần áp dụng hệ thống đã thiết lập để chứng minh hiệu lực và hiệu quả của hệ thống. Trong bước này cần thực hiện các hoạt động sau:

 • Phổ biến cho tất cả mọi cán bộ công nhân viên trong công ty nhận thức về ISO
 • Hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên thực hiện theo các quy trình, thủ tục đã được viết ra.
 • Phân rõ trách nhiệm ai sử dụng tài liệu nào và thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ mà thủ tục đã mô tả.
Bước 5: Đánh giá nội bộ

Đánh giá nội bộ là một quá trình rất quan trọng mà phải thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ định kỳ nhằm cung cấp thông tin về việc hệ thống quản lý của tổ chức có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, các hoạt động bắt buộc có được thực hiện và duy trì có hiệu lực hay không, đồng thời có thể cải tiến liên tục hệ thống quản lý của tổ chức. Theo đó tổ chức phải:

 • Tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ về sự phù hợp của hệ thống và đề ra các hoạt động khắc phục đối với sự không phù hợp.
 • Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về kết quả xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

Khi đăng ký trọn bộ khóa học của ISOCERT, doanh nghiệp cũng sẽ được đào tạo về cách thức tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn của ISO 19011:2018. Doanh nghiệp cũng sẽ được đào tạo về những vấn đề sau:

+ Phương pháp, kỹ năng hoạch định và triển khai một chương trình đánh giá nội bộ.

+ Những vấn đề thường phát sinh trong quá trình đánh giá.

+ Phương pháp viết báo cáo về sự phù  hợp và tính hiệu lực của HTQLATTP.

Ngoài ra doanh nghiệp còn được các chuyên gia của ISOCERT hướng dẫn thực hành đánh giá nội bộ tại công ty. Tiến hành khắc phục các điểm chưa phù hợp để hoàn thiện hệ thống và đảm bảo tính sẵn sàng để đánh giá cấp giấy chứng nhận.


Với châm ngôn “Hài hòa cùng thịnh vượng” khóa học đào tạo của ISOCERT sẽ đem lại cho doanh nghiệp những giá trị sau:

 1. Tiết kiệm chi phí

Nếu số lượng học viên trên 25 người, thì công tác đào tạo nhân sự tại doanh nghiệp mang lại lợi ích về kinh tế hơn các hình thức khác.

 1. Hiệu quả đào tạo

Thiết kế chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu từ Doanh nghiệp cũng như năng lực hiện tại của đội ngũ quản lý.

 1. Chương trình “đo ni đóng giày”

Linh hoạt về thời gian và địa điểm. Đặc biệt, nội dung đào tạo được thiết kế, xây dựng theo đúng nhu cầu và đặc thù doanh nghiệp.

 1. Đội ngũ đào tạo kinh nghiệm

Tập hợp những chuyên gia kinh nghiệm đa lĩnh vực chuyên môn hoá cao, lựa chọn phù hợp với lĩnh vực của doanh nghiệp

 1. Lộ trình đào tạo cụ thể

lộ trình khép kín, nhằm cung cấp đủ kiến thức, kỹ năng, đánh giá năng lực trước khóa học và huấn luyện, kèm cặp sau đào tạo.

 

 

Dịch vụ liên quan