Dịch Vụ Chứng Nhận ISO 45001 Tại Đà Nẵng

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO 45001 Tại Đà Nẵng

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO 45001 Tại Đà Nẵng

Chứng nhận iso 45001 là chứng nhận về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới giúp các doanh nghiệp cải thiện chất lượng lao động. tiêu chuẩn ISO 45001 cung cấp một khuôn khổ cho một tổ chức để quản lý rủi r

1. Cấp Chứng Nhận ISO 45001 Tại Đà Nẵng

Chứng nhận iso 45001 thay thế chứng nhận OHSAS 18001. Sau đây ISOCERT sẽ chia sẻ toàn tập về quá trình cấp chứng nhận iso 45001.

Chứng nhận iso 45001 là gì? 

Chứng nhận iso 45001 là chứng nhận về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới giúp các doanh nghiệp cải thiện chất lượng lao động. tiêu chuẩn ISO 45001 cung cấp một khuôn khổ cho một tổ chức để quản lý rủi ro và cơ hội giúp ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc cho người lao động. 

 

Những mối nguy hiểm về thương tích và bệnh nghề nghiệp luôn hiện hữu xung quanh kể cả với người sử dụng lao động, dẫn đến nhiều thiệt hại lớn do nghỉ hưu sớm hoặc vắng mặt nhân viên và tăng chi phí đóng bảo hiểm.

Do đó tiêu chuẩn iso 45001- Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ra đời giúp các tổ chức giảm gánh nặng này bằng cách cung cấp một khung để cải thiện an toàn của nhân viên, giảm rủi ro tại nơi làm việc tốt hơn, an toàn hơn, trên toàn thế giới.

2. Thủ tục cấp chứng nhận ISO 45001 tại Đà Nẵng

Mọi tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào, dù quy mô lớn hay nhỏ đều cần được cấp chứng nhận ISO 45001. Để được cấp chứng nhận này, bạn có thể liên hệ với những trung tâm được cấp chứng nhận này do pháp luật quy định. Việc chuyển đổi tiêu chuẩn hệ thống quản lý OH&S hiện có sang sử dụng tiêu chuẩn ISO 45001 là rất cần thiết và không quá khó khăn.

Thủ tục làm giấy chứng nhận ISO 45001 được thực hiện theo quy trình sau đây:

– Trao đổi để làm rõ những vấn đề có liên quan đến việc xin chứng chỉ ISO 45001.

– Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.

3. Thành phần hồ sơ iso 45001 bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

+ Công văn xin cấp chứng nhận ISO 45001.

+ Báo cáo tóm tắt quy trình xây dựng và áp dụng công việc (kèm sơ đồ); đánh giá hiệu quả của quy trình quản lý chất lượng.

+ Báo cáo đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

– Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Hồ sơ; thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ về sự đầy đủ và tính hợp pháp; của hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sưc khỏe lao động.

– Đoàn chuyên gia sẽ trực tiếp đến cơ sở và trực tiếp; đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sưc khỏe lao động.

– Tổ chức chứng nhận ISOCERT thẩm tra; xem xét kết quả đánh giá.

– Nếu như kết quả đánh giá phù hợp với những tiêu chuẩn; về hệ thống quản lý an toàn và sưc khỏe lao động; thì sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, doanh nghiệp.

Định kỳ mỗi năm, cơ quan cấp giấy chứng nhận sẽ thực hiện giám sát; kiểm tra việc duy trì và thực hiện của tổ chức; xem có đúng theo những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sưc khỏe lao động.

4. Điều kiện cấp chứng nhận ISO 45001.

Để được cấp chứng nhận ISO 45001 doanh nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện chính sau:

Điều kiện thứ nhất: Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

Điều kiện thứ 2: Thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 45001 bởi Tổ chức chứng nhận.

Điều kiện thứ ba: Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 45001:2018

 

5. Đăng ký chứng nhận ISO 45001:2018 tại ISOCERT Đà Nẵng

Để được cấp chứng nhận iso 45001 quý khách vui lòng đăng ký chứng nhận ISO 45001 tại ISOCERT. ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận iso 45001 quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0916 239 199 để được giải đáp mọi thắc mắc.