0976.389.199
Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Mã số mã vạch là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động dựa trên nguyên tắc: đặt cho đối tượng cần quản lý một dãy số hoặc dãy chữ và số sau đó thể hiện dưới dạng mã vạch để máy quét có thể đọc được

Mã số mã vạch là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động dựa trên nguyên tắc: đặt cho đối tượng cần quản lý một dãy số hoặc dãy chữ và số sau đó thể hiện dưới dạng mã vạch để máy quét có thể đọc được. Mã số đó thể hiện một số thông tin cơ bản như:

- Tên sản phẩm.
- Thông tin của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm đó.

Hiện nay, trên thị trường, mã số mã vạch có:

+ 10 chữ số – Đối với trường hợp dưới 100 sản phẩm.

+ 9 chữ số – Đối với trường hợp dưới 1.000 sản phẩm.

+ 8 chữ số – Đối với trường hợp dưới 10.000 sản phẩm.

+ 7 chữ số – Đối với trường hợp dưới 100.000 sản phẩm.

Các loại Mã số mã vạch:

1. Các loại mã số GS1 gồm:

- mã địa điểm toàn cầu GLN;

- mã thương phẩm toàn cầu GTIN;

- mã conenơ vận chuyển theo xêri SSCC;

- mã toàn cầu phân định tài sản GRAI & GIAI;

- mã toàn cầu phân định quan hệ dịch vụ GSRN;

- mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI ;

2. Các loại mã vạch thể hiện các loại mã số GS1:

- mã vạch thể hiện mã số thương phẩm toàn cầu: EAN 8, EAN 13, ITF 14;

- mã vạch thể hiện các loại mã số khác là mã vạch GS1-128;

- ngoài ra còn có mã giảm diện tích: databar, mã QR...

Cách đọc Mã số mã vạch:

Cấu trúc của mã số thương phẩm toàn cầu loại thông dụng nhất hiện nay tại Việt Nam là mã GTIN 13 gồm 13 chữ số. Khi đọc mã số này chúng ta đọc từ trái sang phải theo thứ tự sau:

- Ba chữ số đầu tiên 893 thể hiện Mã quốc gia GS1 do Tổ chức GS1 quản trị và cấp cho Việt Nam;

- Bốn, năm, sáu hoặc bảy chữ số tiếp theo thể hiện Số phân định doanh nghiệp do GS1 Việt Nam quản trị và cấp cho tổ chức sử dụng mã số GS1;

- Năm hoặc bốn hoặc ba hoặc hai chữ số tiếp theo thể hiện Số phân định vật phẩm do tổ chức sử dụng mã số GS1 quản trị và cấp cho các vật phẩm của mình;

- Chữ số cuối cùng thể hiện Số kiểm tra (được tính từ mười hai chữ số đứng trước theo thuật toán xác định của GS1).

Cách đọc mã vạch: Dùng máy quét mã vạch.

Hồ sơ đăng ký Mã số mã vạch Sản phẩm gồm:

1. Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng kí tên, đóng dấu (02 bản);

2. Bản sao "Giấy phép kinh doanh" hay "Quyết định thành lập" (01 bản);

3. Bảng đăng kí danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (02 bản).

Tin tức liên quan