0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Bê tông xi măng

Dịch vụ thử nghiệm Bê tông xi măng

Dịch vụ thử nghiệm Bê tông xi măng

 

Thử nghiệm Bê tông xi măng

 

Phương pháp thử

Bê tông xi măng

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ sụt, thử hàm lượng khí, thử khối lượng thể tích, thử thời gian đông kết, thử độ hút nước, thử cường độ nén, thử cường độ uốn, thử cường độ kéo khi bửa, thử mô đun đàn hồi, thử độ chống thấm, thử độ mài mòn, thử nghiệm không phá hủy

  1. TCVN, ASTM, BS, BS EN, AS