Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm cao su

Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm cao su

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 

Thử nghiệm các sản phẩm cao su

Phương pháp thử

Các sản phẩm cao su (gối cầu, bao cao su tránh thai, săm lốp xe, găng tay...)

Chỉ tiêu cơ lý hóa : Độ cứng Shore, thử kéo, thử xé, thử ảnh hưởng lão hoá nhiệt/ lão hoá thời tiết...

Khác: thử thổi nổ bao cao su tránh thai

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói an toàn vật liệu/ vật dụng tiếp xúc thực phẩm bằng cao su theo QCVN 12-2: 2011/BYT

TCVN, ASTM, ISO, AS/NZS, QCVN

 

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader