Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất

Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Thử nghiệm các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất

 

Thử nghiệm các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất

Phương pháp thử

Các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất...

Chỉ tiêu cơ lý: Thử an toàn sử dụng, thử tải tĩnh và tải mỏi cho các loại bàn ghế ngoài trời, trong nhà

EN, JIS...

 

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader