Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm giấy

Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm giấy

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Thử nghiệm các sản phẩm giấy

Phương pháp thử

Các sản phẩm giấy (giấy bìa thông dụng, giấy cactông gợn sóng, giấy vệ sinh...)

Chỉ tiêu hoá lý: Thử độ ẩm, thử độ tro, thử pH, thử độ thấm nước...

Chỉ tiêu cơ: Thử kéo (khô - ướt), thử xé, thử độ cứng vòng, thử độ cứng cạnh sóng, thử độ cứng sóng, thử nén nguyên thùng...

Dư lượng PCP, PCBs,...

TCVN, TAPPI, ISO, EN

 

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader