0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm nhựa

Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm nhựa

Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm nhựa

Thử nghiệm các sản phẩm nhựa

Phương pháp thử

Các sản phẩm nhựa (ống nhựa và phụ kiện, màng nhựa mỏng, các vật dụng bằng nhựa tiếp xúc thực phẩm...)

Chỉ tiêu hóa lý: nhiệt độ hoá mềm, thử khối lượng riêng, thử độ bền hoá chất, thử độ cứng Shore, thử hàm lượng cacbon đen, thử thay đổi kích thước do nhiệt độ cao, thử độ phân huỷ sinh học màng nhựa, thử ảnh hưởng lão hoá nhiệt/ lão hoá thời tiết...

Chỉ tiêu cơ: thử kéo, thử uốn, thử nén

Kim loại: thử hàm lượng kim loại thôi nhiễm vào nước từ ống nhựa như Cd, Pb, Sn, Hg; thử hàm lượng kim loại trong vật liệu nhựa Cd, Pb, As, Hg, Cr6+; thử hàm lượng kim loại Ni, thử Fe, Pb, Cu, Cd... trong vật liệu phân huỷ sinh học...

Khác: thử hàm lượng các monomer thôi nhiễm vào thực phẩm từ vật liệu nhựa (Vinyl Chloride, methylmethacrylate, styrene, ...)

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói an toàn vật liệu/ vật dụng tiếp xúc thực phẩm bằng nhựa theo QCVN 12-1: 2011/BYT; thử nghiệm trọn gói băng chặn nước PVC (PVC water stop), hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) theo QCVN 16: 2014 /BXD

TCVN, ASTM, ISO, AS/NZS, QCVN