0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Clanhke, xi măng, vữa xi măng

Dịch vụ thử nghiệm Clanhke, xi măng, vữa xi măng

Dịch vụ thử nghiệm Clanhke, xi măng, vữa xi măng

 

Thử nghiệm Clanhke, xi măng, vữa xi măng

 

Phương pháp thử

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ nghiền mịn qua sàng, thử thành phần hạt, thử độ nghiền mịn bề mặt riêng, thử thời gian đông kết (phương pháp Vicat), thử độ ổn định thể tích, thử cường độ nén, thử cường độ uốn, thử độ hoá cứng sớm, thử cường độ bám dính, thử khối lượng riêng, thử độ dẻo, thử độ chảy, thử độ giữ nước, thử độ giãn nở autoclave, thử hàm lượng bọt khí, thử độ co ngót, thử độ giãn nở trong môi trường Sunphát, thử nhiệt thủy hóa, thử thành phần hạt, thử hoạt tính cường độ, thử hệ số nghiền…

Chỉ tiêu hóa: xác định hàm lượng MgO, CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O, Na2O, SO3, hàm lượng cặn không tan, hàm lượng mất khi nung

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói Xi măng theo QCVN 16 : 2019/ BXD

  1. TCVN, ASTM,
  2. BS EN