0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Đất

Dịch vụ thử nghiệm Đất

Dịch vụ thử nghiệm Đất

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Đất

 

Phương pháp thử

Đất

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ ẩm, thử độ bền kéo, thử cường độ nén, thử độ co, thử độ hút nước, thử chỉ số dẻo, thử thành phần cỡ hạt, thí nghiệm đầm nén, thử CBR (California Bearing Ratio), thử độ chặt, thử mô đun đàn hồi …

  1.