0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm dịch vụ thử nghiệm Kính tấm xây dựng

Dịch vụ thử nghiệm dịch vụ thử nghiệm Kính tấm xây dựng

Dịch vụ thử nghiệm dịch vụ thử nghiệm Kính tấm xây dựng

Dịch vụ thử nghiệm Kính tấm xây dựng – kính nổi, kính kéo, kính cán vân hoa, kính màu hấp thụ nhiệt, kính phủ phản quang, kính phẳng tôi nhiệt, kính dán nhiều lớp, kính gương

 

Dịch vụ thử nghiệm Kính tấm xây dựng – kính nổi, kính kéo, kính cán vân hoa, kính màu hấp thụ nhiệt, kính phủ phản quang, kính phẳng tôi nhiệt, kính dán nhiều lớp, kính gương 
 

Phương pháp thử

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm kiểm tra ngoại quan, thử kích thước hình học, thử độ cong vênh, thử độ biến dạng quang học, thử độ truyền sáng, thử độ bền axít, thử độ bền kiềm, thử độ bền mài mòn, thử độ truyền sáng, thử hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời, thử ứng suất bề mặt, thử độ bền va đập bi rơi, thử độ bền va đập con lắc, thử thử phá vỡ, thử độ bền chịu nhiệt độ cao, thử độ bền ở môi trường ẩm

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói theo QCVN 16 : 2019/ BXD

TCVN, BS, JIS