Dịch vụ thử nghiệm đồ chơi trẻ em

Thử nghiệm đồ chơi trẻ em

Phương pháp thử

Đồ chơi trẻ em

Chỉ tiêu cơ lý và cháy: Thử mép sắc, thử đầu nhọn, thử chi tiết nhỏ, thử cháy

Chỉ tiêu hoá: thử thôi nhiễm một số nguyên tố từ vật liệu, thử hàm lượng formaldehyde, thử amine thơm

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói đồ chơi trẻ em theo QCVN 3 : 2009/ BKHCN

TCVN, EN, ASTM, CPSC, QCVN

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !