0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Gỗ, ván gỗ nhân tạo

Dịch vụ thử nghiệm Gỗ, ván gỗ nhân tạo

Dịch vụ thử nghiệm Gỗ, ván gỗ nhân tạo

Dịch vụ thử nghiệm Gỗ, ván gỗ nhân tạo

 

Dịch vụ thử nghiệm Gỗ, ván gỗ nhân tạo

 

 

Phương pháp thử

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ ẩm, thử giới hạn bền kéo, thử giới hạn bền nén, thử giới hạn bền uốn, thử khối lượng thể tích, thử độ hút ẩm, thử độ co rút, thử độ giãn nở, thử độ bền liên kết trong, thử lực bám giữ đinh vít, thử độ bền bề mặt, thử độ mài mòn, thử chất lượng dán dính, thử cháy, thử tính bắt lửa

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói ván gỗ theo QCVN 16 : 2019/ BXD

  1. TCVN, ASTM,
  2. BS EN, EN