0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm khí cụ điện (trung áp)

Dịch vụ thử nghiệm khí cụ điện (trung áp)

Dịch vụ thử nghiệm khí cụ điện (trung áp)

 

Thử nghiệm khí cụ điện (trung áp)

Phương pháp thử

Khí cụ điện (trung áp)

Cầu chì tự rơi (FCO, LBFCO): thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp, thử điện áp xung, thử phát nóng, thử thao tác

Thiết bị chống sét: thử điện áp tần số công nghiệp, thử điện áp xung, thử phóng điện cục bộ…

Dao cách ly, máy cắt, tủ điện trung áp: thử điện áp tần số công nghiệp, thử điện áp xung, thử phóng điện cục bộ, thử điện trở mạch chính, thử ổn định nhiệt, thử ổn định động, thử cấp bảo vệ, thử hoạt động cơ học…

TCVN, IEC