Dịch vụ thử nghiệm khoáng sản

Dịch vụ thử nghiệm khoáng sản

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 

 

Thử nghiệm khoáng sản

 

Phương pháp thử

Khoáng sản: Thử nghiệm thành phần hóa nguyên liệu sản xuất gốm sứ, thử gạch và gạch chịu lửa, thử các loại quặng sắt, apatit, sa khoáng, đá vôi, dolomit ...

  1. ASTM, TCVN

 

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader