Dịch vụ thử nghiệm kim loại

 

 

Thử nghiệm kim loại

 

Phương pháp thử

Kim loại

Vàng, trang sức và hợp kim vàng:

  • Thử nghiệm tuổi vàng bằng phương pháp XRF (không phá hủy mẫu)
  • Thử nghiệm hàm lượng vàng bằng phương pháp plama ghép cặp cảm ứng (phá hủy mẫu)

Thành phần hóa các loại kim loại: Cu, Pb, Zn, Sn, Al

  1. TCVN, ISO, ASTM

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo