Dịch vụ thử nghiệm Lớp phủ

Dịch vụ thử nghiệm Lớp phủ

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 

 

Thử nghiệm Lớp phủ

 

Phương pháp thử

Lớp phủ: thử nghiệm chiều dày, thử độ bền bám dính, thử khả năng chống ăn mòn bằng phương pháp phun sương trong môi trường NSS, thử CASS

TCVN, ISO, ASTM, JIS

 

 

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader